Overblik over naturen i Blåvand.

Naturen i Blåvand er både varieret og speciel. Varieret fordi her er flere forskellige naturtyper og speciel fordi den klithede, der findes i Danmark adskiller sig fra klitheder i andre europæiske lande, der har kyst mod Atlanterhavet.

Strandene i Blåvand er brede, rene og indbydende. Syd for Blåvandshuk er de beskyttet af Horns Rev, hvilket betyder, at badesikkerheden er høj. Nord for Blåvandshuk er stranden og kysten præget af mere vildskab. Det er ikke i samme grad sikkert at bade her.

Skovene og heden ligger bag kysten. Skovene er tilplantet for at give læ og forhindre sandflugt. De er hjemsted for et omfattende dyre- og planteliv. Det samme er heden. Heden omkring Blåvand består af klithede og den største af slagsen er Kallesmærsk Hede, som også benyttes af militæret som øvelsesområde. Området er i flere omgange blevet opkøbt af staten til militære formål. Det er derfor, du vil kunne møde huse og gårde på Kallesmærsk Hede, hvor vinduer og døre er tilmurede.

Dyrelivet strækker sig fra Vadehavets små sanddyr til hedens store bestand af kron- og rådyr. Både fugle, pattedyr, krybdyr og padder er repræsenteret i naturen i Blåvand.

Hvis du er interesseret i at vide mere, kan den detaljerede naturside https://blaavand.net/natur-ved-blaavand/naturen-i-detaljer/ anbefales. Her er der både turforslag og links til hjemmesider, der kan gøre dig klogere på dyre- og plantelivet i området.