Overblik over naturen i Blåvand.

Naturen i Blåvand er både varieret og speciel. Varieret fordi her er flere forskellige naturtyper og speciel fordi den klithede, der findes i Danmark er helt unik.

Strandene i Blåvand er brede, rene og indbydende. Syd for Blåvandshuk er de beskyttet af Horns Rev, hvilket betyder, at badesikkerheden er høj. Nord for Blåvandshuk er stranden og kysten præget af mere vildskab. Her er det ikke i samme grad sikkert at bade.

Skovene og heden ligger bag kysten. Skovene er tilplantet for at give læ og forhindre sandflugt. De er hjemsted for et omfattende dyre- og planteliv. Det samme er heden. Heden omkring Blåvand består af klithede, og den største af slagsen er Kallesmærsk Hede. Den benyttes også af militæret som øvelsesområde.Området er i flere omgange blevet opkøbt af staten. Det er derfor, du vil kunne møde huse og gårde på Kallesmærsk Hede, hvor vinduer og døre er tilmurede.

Dyrelivet strækker sig fra Vadehavets små sanddyr til hedens store bestand af kron- og rådyr. Både fugle, pattedyr, krybdyr og padder er repræsenteret i naturen i Blåvand.

Området omkring Blåvand er en vigtig del af både Nationalpark Vadehavet og Naturpark Vesterhavet.

Hvis du er interesseret i at vide mere, kan den detaljerede naturside anbefales. Her er der både turforslag og links til hjemmesider, der kan gøre dig klogere på dyre- og plantelivet i området.