Blåvand hører under Varde Kommune.De beslutninger, der træffes indenfor planlægning og andet, får derfor betydning for Blåvand.

Det er især Udvalget for Plan&Teknik, der udstikker de planmæssige retningslinier for Blåvand.

Dagsordner og referater kan ses her.

Giv et praj er en app, der kan downloades. Varde Kommune vil gerne orienteres om forhold, de kan rette op på. Det kan være huller i vejen, fyldte skraldespande, defekte gadelygter, hærværk eller andet.