Nationalpark Vadehavet

Nationalpark Vadehavet er Danmarks største nationalpark. Den strækker sig fra den tyske grænse og op til og med Ho Bugt, hvilket betyder, at man har mulighed for på Skallingen og i Ho bugt at opleve den helt specielle uberørte og dynamiske natur og biodiversitet, der kendetegner Vadehavet. Vadehavet er et marsk- og tidevandsområde, der påvirker landskabet. Bl.a. vaderne, som ses i Ho Bugt. Vaderne med de mange bund- og krebsedyr fungerer som et spisekammer for de mange trækfugle, der kommer forbi. Det er ikke kun fuglene, der nyder godt af Vadehavets spisekammer. Også fisk og sæler stortrives her.

Vadehavet er optaget på UNESCO’s verdensarvsliste.

Naturstyrelsen Blåvandshuk arrangerer hen over sommeren guidede ture til såvel Langli som til Krondyrreservatet.

nationalpaer vadehavet - blaavand

Hvis man er naturinteresseret kan det stærkt anbefales at orientere sig på Nationalpark Vadehavets hjemmeside .

Nationalparken har udgivet foldere om Vadehavet, som kan fås på turistbureauet. De kan også downloades her.

Nationalparkens folderne om Skallingen og Ho bugt fås også på turistkontoret, men kan også downloades her.

Vadehavets Formidlerforum   og undervisningsportalen Mit Vadehav er gode steder at starte, hvis man ønsker at orientere sig om vadehavets specielle natur og kultur. Det kan anbefales at se den 10 min. lange film: ‘Det store ta’ selv bord’ , som giver en glimrende introduktion til vadehavets dyreliv. Videbegærlige børn og voksne kan hver for sig eller i fællesskab blive klædt  på til efterfølgende udflugter til stranden og Ho Bugt. Siderne kan også bare anvendes som en mulighed for pædagogisk og spændende underholdning for hele familien.

Endelig kan man tage en udflugt til Ribeegnen, hvor Vadehavscenteret ligger. Her kan man opleve udstillinger m.v. Vadehavscenteret arrangerer også guidede ture, bl.a. østerssafari og sort sol ture.