I Blåvand er der foreninger for borgere, sommerhusejere og erhvervsliv.

Blåvand-Ho Borgerforening har som formål at samle borgerne om selskabelige og kulturelle aktiviteter. Foreningen varetager og formidler også borgernes interesser i forhold til myndighederne. Se evt. mere her.

Både fastboende og sommerhusejere kan optages som medlemmer. Det koster 75 kr. for enkeltpersoner og 15o kr. for par. Indmeldelse kan ske ved henvendelse til

Mariane Nygaard Holm: blaavandhoborgerforening@gmail.com

Blåvand Grundejerforening er områdets største. Foreningen varetager medlemmernes interesser bl.a. også overfor myndighederne. Arbejder aktivt for at bibeholde Blåvand som attraktiv feriedestination.

Se evt. mere her

Blåvand Nord er grundejerforeningen for sommerhuse, der ligger  nord for Blåvandvej. Foreningen varetager medlemmernes fælles interesser og står for  fælles vedligeholdelsesopgaver i området.  Se evt. mere her.

Blåvand Aktivitetscenter blev oprettet i forbindelse med nedlæggelsen af den gamle centralskole.Foreningens primære formål er forvaltning af de midler, der fremkom ved skolesalget. Der kan søges midler til projekter, der gavner  befolkningen og bæredygtig turisme i Blåvand.

Blåvand-Ho Erhverv er en medlemsforening for de erhvervsdrivende. Den har som formål at  fremme de erhvervsdrivendes interesser.Står for sommerunderholdningen på torvet. Se evt. mere  her.