Skovene

Blåvand og Ho er omgivet af store skovområder – eller klitplantager, som de også kaldes. En klitplantage er resultatet af de skovplantninger, man foretog for at dæmpe sandflugten. Skovene er hjemsted for et rigt dyreliv og er en del Oksbøl Krondyrsreservat. Rigtig mange mennesker finder også vej til skovene – både for at nyde den specielle stemning – eller for mere aktivt at følge vandre- eller cykelruter. I sensommeren bugner skovene af bær og svampe, og mange henter her råvarerne til en lækker svampestuvning eller indsamler bær til senere forarbejdning.

Bordrup-Oksby Plantage

Bordrup-Oksby Plantage er to sammenvoksede plantager, hvor Bordrup Plantage er den ældste. Den blev tilplantet i 1850’erne. I dag er størsteparten af plantagen en del af Natura 2000, som er et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene.

I Bordrup klitplantage er især Bordrupsletten speciel. Den ligger op til Kallesmærsk Hede, og var tidligere dækket af skov. En brand i 1990 efterlod sletten som et sammenhængende åbent område, som efterfølgende er blevet holdt fri af skov. Søerne, der ligger mellem de to plantager er også et besøg værd. I den nordlige del af plantagen, ved Ulslo findes en mindesten for de første plantører i området. På den åbne plads i skoven har man tidligere afholdt grundlovsmøder. Ved Ulslo er der afmærkede vandreruter og en handicapsti til Punkt 100, som er et udsigtspunkt på en bunker. Der er også borde, bænke og toilet.

Bordrup Klitplantage er et yndet sted for folk, der kan lide at køre på MTB. I plantagen er der flere ruter, både for begyndere og øvede.

I den sydlige del af plantagen, Oksby-delen, er der flere vandreruter. Man kan bl.a. følge en ca. 5 km lang rute, der leder til Husbjerg Klit, som ligger lige øst for Blåvand. Herfra er der en fantastisk udsigt ind over Kallesmærsk Hede med Vesterhavet i baggrunden.

Turen leder også forbi stedet, hvor Danmarks sidste stråtækte kirke, Oksby Kirke, lå. Den ligger ved Blåvandvej 66, lige over for Skråvejen. Kirken blev revet ned i 1881, da den var ødelagt af sandflugten. Tilbage er kirkegården med de tilvoksede grave, der bl.a. tæller 26 mænd fra Blåvand, som omkom under en redningsaktion i 1843. Kirkens klokke kan ses ophængt på et stativ på kirkegården. Klokken stammer fra et strandet skib, da der ikke var penge til en klokke, da kirken blev bygget i 1700-tallet.

I den sydvestlige del af plantagen, tæt på Blåvand by, er der hundeskov, skovlegeplads, bålhytte samt en primitiv overnatningsplads.

Se vandreruten for Oksby – Ho Plantage.

bordrup-oksby plantage. blaavand

Ho Klitplantage

Ho klitplantage er den yngste plantage i området. Den er anlagt i tiden 1920 – 1940, og man tilplantede den på baggrund af de erfaringer, man allerede havde gjort med Bordrup-Oksby Plantagen.

Ho Plantage ligger med den sydlige skovrand helt ud til den gamle kystlinje, og afgrænses mod nord af Ho og Vesterballe. Mod vest strækker den sig til området ved Krogsande. I klitplantagen kan man opleve en af de såkaldte parabelklitter, ”Jens Jessens Sande”. Den er dannet af sand, som efter at være aflejret på stranden er blevet blæst østpå. Her er den ’faldet til’ i takt med at den er blevet tilgroet. Fra toppen af klitten er der en flot udsigt ud over plantagen, bugten og Vesterhavet.

Se folder på dansk og tysk om  Ho Plantage her. Folderen indeholder også et vandrekort.

ho klitplantage. blaavand