Kallesmærsk Hede

Kallesmærsk Hede er en af de største klitheder i Danmark. Den ligger med Vesterhavet som vestlig grænse og Oksby-Bordrup Plantage mod øst. Området er et spændende og vigtigt naturområde. Ud over klitter, hede og skov, findes der i området også både mose og klitsøer. Området ejes af staten, og bruges af militæret som øvelsesterræn. Det betyder heldigvis ikke, at hele Kallesmærsk Hede er gennempløjet af spor efter militære køretøjer. Man kan se sporene i landskabet mange steder, især fra grusvejen, der forbinder Blåvand og Vejers. Men forsvaret har friholdt store områder for øvelser, hvilket har givet mulighed for et enestående plante- og især dyreliv. Det er den sydvestlige del af heden, der er mest uberørt En del af området er fredet, bl.a. Havsande, som er tre rækker høje kystklitter, der ligger ud mod vandet. Havsande er et af de længste og bredeste sammenhængende klitlandskaber i Danmark. Moser og klitsøer er også så vidt muligt undtaget for militær indblanding. Flere steder er udpeget som særligt naturfølsomme områder, da de er hjemsted for sjældne fugle og pattedyr. En del af Kallesmærsk Hede indgår ligeledes i Natura 2000.

Der er adgang til Kallesmærsk Hede via grusvejen Kallesmærskvej samt fra stranden og fra Horns Bjerge. Dog er visse områder permanent afspærret, da det udgør en sikkerhedsrisiko at færdes her. Ellers er området kun afspærret, når det bruges til militærøvelser. Det markeres med, at der hejses synlige røde kugler. Oksbøllejrens skydetider opdateres månedsvis.

kallesmærsk hede

Historien om Kallesmærsk hede

Før militærets indgriben var Kallesmærsk Hede et område, der omfattede flere landsbyer, der nu er nedlagte. Det var et område, hvor heden sporadisk var opdyrket. Klitheden ændrede karakter i takt med, at der blev beplantet og anlagt klitpantager. Det betød ændrede dyrkningsvilkår og også ændring i dyrelivets sammensætning. Bl.a. begyndte krondyr at indtage området fra 1900 tallets begyndelse, og flere fuglearter og pattedyr indvandrede i takt med, at der opstod bedre levesteder for dem.

Efter 1. verdenskrig fik hæren nye og mere langtrækkende våbentyper, der krævede afprøvning på store sammenhængende arealer. Det førte til etablering af Oksbøllejren, hvor staten samtidig opkøbte store områder af Kallesmærsk Hede som øvelsesterræn. I 1930’erne blev området udvidet og det samme skete under 2.verdenskrig efter pres fra den tyske besættelsesmagt. I 1960’erne foregik endnu en massiv udvidelse af øvelsesområdet. Nye militære materieltyper og fælles NATO-øvelser krævede større øvelsesarealer. Et stort område mellem Vejers og Kærgaard blev eksproprieret, hvilket betød, at landsbyerne  Vejers, Grærup, Børsmose, Kærgaard og Mosevrå blev slettet og lokalsamfundene nedlagt. Navnene på lokaliteterne eksisterer dog stadig.   Eksproprieringen var en af Danmarkshistoriens største og foregik ikke uden lokal modstand og presseomtale. Husene og gårdene ligger i dag som ’spøgelseshuse’, der er tilmurede. De anvendes som øvelsesterræn for militæret.