Den vestjyske klithede

Hedelandskabet så sin begyndelse for ca. 2-3000 år siden, da jernalderbønder begyndte at opdyrke marker. I takt med, at træerne blev fjernet, fik sand og lyng efterhånden overtaget.

Heden omkring Blåvand består af klithede. Indtil man i midten af 1800 tallet begyndte tilplantningen af plantager, var området plaget af sandflugt. Flora og fauna på en klithede er tilpasset et næringsfattigt, vindudsat og saltpåvirket miljø. Det største område med klithede ved Blåvand er Kallesmærsk Hede.

klithede - klithedesø kallesmærsk hede