Dyrelivet

Dyrelivet i Blåvandsområdet er meget omfattende og varieret. Bl.a. er området hjemsted for både Vadehavets specielle mikrodyreliv, som sandorm, muslinger og lignende. Samtidig er det en del af det store krondyrsreservat, hvor en af Danmarks største bestande holder til. Mellem disse yderpunkter lever og opholder sig masser af fuglearter, pattedyr, krybdyr og padder. Alle krybdyr og padder er fredede.

Naturstyrelsens – og på Naturpark Vesterhavets hjemmeside kan man læse om krondyrsreservatet og de dyr og planter, man kan støde på.

Blåvandshuk anses af mange fuglekendere for at være det bedste sted i Danmark at iagttage efterårstrækket. I uge 42 afholdes hvert år felttræf for fuglekiggere. Du kan holde dig opdateret om fund og arrangementer på Blåvand Fuglestations hjemmeside.

Fænomenet ’sort sol’ kan man være heldig at opleve i Blåvandområdet, men for at være på den sikre side, anbefales det, at man tager sydpå mod Tøndermarsken. Det opleves bedst om efteråret, når stærene samles i flokke for at trække sydpå. Læs om Sort Sol  her.

Vadehavsområdets trækfugle kan du læse om her.

Dyrelivet omfatter også den store sælbestand, der er i området. Man kan være heldig at se sæler på hele stranden, men især Skallingens sydspids er opholdssted for mange sæler.  Ellers er de lettest at få øje på, når de ligger ude på revlerne i vandet, især ved Blåvand Fyr. Læs mere om sælerne her.