Kommune- og lokalplaner.

Indenfor de senere år er der kommet udviklingsplaner for Blåvand efterfulgt af en ny kommuneplan (2013). For øjeblikket arbejdes der på opfølgende lokalplaner til kommuneplanen, samt et forslag til Kommuneplan 2017. Den røde tråd i planlægningen er udvikling og udvidelse af Blåvand som turistdestination.

Nedenfor ses Varde kommunes planer med Blåvand – dels som vedtagne kommune- og lokalplaner og dels som idéoplæg til nyeste projektplaner.

Blåvand – ny nordisk kystferieby

Blåvand som ”Den nye nordisk kystferieby”, 2013

Kommuneplan

Kommuneplan 2017 erstatter den gamle fra 2013.

Du kan se planhæftet for Blåvand her

Blåvand Kyst

Idéoplæg til projekt  Blåvand Kyst. Blåvand Kyst var et af de 10 projekter, der fik dispensation til bebyggelse indenfor kystbeskyttelseszonen.  Bemærk at materialet omfatter planer både ved Hvidbjerg Strand: Det blå plateau og Boardwalk (s. 4-33), Vandlegepladsen (s. 34-41) og ved Blåvand Strand: Badehusene/Klithotel (s. 35-64)

Tillægsplaner

Hotel ved Hvidbjerg Strand, 2014

Camping- og feriecenter ved Hvidbjerg Strand, 2015

Nyt byggeri foran den tidligere centralskole, 2016

Blandet bolig & erhverv i Øster Oksby, 2016

Lokalplaner

Eksisterende lokalplaner for Blåvand/Hvidbjerg Strand