Blåvands historie i korte træk

Historien om Blåvand går langt tilbage. Lokaliteten, som vi i dag kalder Blåvand, er oprindeligt flere små landsbysamfund. Det var først i 1900-tallet, at landsbyerne Blåvand og Oksby fik karakter af samlet bebyggelse. Indbyggerne ernærede sig frem til slutningen af 1800-tallet ved en blanding af landbrug og fiskeri. Kystfiskeriet fra Blåvand stagnerede, da Esbjerg havn blev bygget i slutningen af 1800-tallet. Landbruget blev til gengæld intensiveret med tilplantning af klitplantager, der skulle forhindre sandflugt og give læ for opdyrkningen.

Blåvandshuk og Horns Rev har fra tidlig tid været kendt som Dødens Rev. Hugget var farligt at passere, og farvandet har lagt navn til nogle af historiens store skibsforlis.

Med opførelsen af Blåvand Fyr i 1888 og Blåvand Radio i 1914 blev det mere sikkert for skibstrafikken at navigere uden om  Horns Rev. Samtidig kom der beboere til Blåvand, som ikke var bønder eller fiskere, men uddannede fyrbødere og telegrafister. Også de første sommergæster meldte deres ankomst i 1900 tallets begyndelse. De indlogerede sig i starten på Blåvand Kro og privat.

I 1940’erne stod Blåvands historie mest i krigens tegn. Anden Verdenskrig udspillede sig både på kysten og i baglandet. Mange levn fra denne periode, bl.a. de mange bunkers, ses stadig i landskabet og er med til at fortælle historien om Blåvand.

I efterkrigstiden opkøbte staten store områder omkring Blåvand til brug for militære øvelsesområder. Hele Kallesmærsk Hede er et eksempel herpå.

I takt med opgangskonjunkturerne i midten af 1900 tallet kom der flere penge blandt folk, og ’fritidsfolket’ begyndte at kaste deres kærlighed på Blåvand. I starten som spredte sommerhusbebyggelser, men fra 1900 tallets slutning mere massivt. Udbygningen af Hvidbjerg Camping til et moderne feriecenter har også medvirket til Blåvands popularitet.
I dag er Blåvand en af Danmarks mest populære turistbyer. Den barske natur og det slidsomme arbejde for at få et udkomme er i dag historie. Naturen er stadig indimellem barsk, men det er netop naturen omkring Blåvand, der i dag er byens største attraktion, og som tiltrækker turister fra nær og fjern.

Blåvand Fyr