Varde Kommune

Nyttige links, hvis du vil følge med i, hvad kommunen planlægger for Blåvand

Varde kommune.

Varde kommune, dagsordner og mødereferater for alle udvalg.

Er du interesseret i at følge med i kommunens tiltag og planlægning for Blåvand, kan man orientere sig i referaterne fra  Udvalget for Plan og Teknik.

Varde kommune, aktuelle høringer m.v